“Hayatın olağan akışı ” hukukta sıkça kullanılan bir yapıdır. Bir olay yada davranışın makul karşılanması için, hayatın olağan akışı içinde öyle davranılmasının normal olması gerekir.     Kosova’daki son genel seçimlerden sonra siyasi çekişmenin ve iktidar savaşının iyice kızıştığını gözlemlemek mümkün. Çoğunlukta olmayan toplulukları temsil etme iddiasında olan partiler ve bunlardan biri olan KDTP’nin de eleştirilerden nasibini aldığı görülüyor. Bu […]

Devletler egemen varlıklardır. Bütün devletler için bağlayıcı uluslararası kuralları belirleyecek bir kanun koyucu (parlamento) bulunmaz. Bu sebeple uluslararası hukukun temel kaynağı uluslararası anlaşmalardır. Uluslararası anlaşmalar, devletler veya uluslararası örgütler arasında yapılır, iki ya da çok taraflı olabilir. İnsan haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalar genellikle çok taraflıdır. 2. Dünya savaşında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, insan haklarının […]

8 Ağustos 1389, bu tarihten itibaren Kosova’ya ve dolayısıyla bölgeye yüzyıllarca sürecek bir medeniyetin inşası gerçekleşti. İlk başta bu tarihte biz Kosova Türkleri resmi olarak Kosova’yı vatan belledik. Kimilerine göre işgal olarak gözükse de bu tarih, aslında o dönem için Kosova’da yaşayan çoğunluk topluma demokrasinin geldiği tarihtir. Bunu bir çok Balkan tarihçisi belirtmekte. Şu an […]

Kayıp Toplum “Kosova Türkleri” İnsan kendini unuttuğunda kaybeder. Yeteneklerini, işlevliğini, değerini, değerlerini, ne için yaşadığını, var olma sebebini, evine, yurduna, çevresine yapması gerekenleri ve yapabileceklerini unuttuğunda yok olur gider. Bizler Kosova Türkleri olarak bu ülkedeki farklılığımızı ortaya koymayı unuttuk. Ve, maalesef giderek kim olduğumuzu, ne işe yaradığımızı unutuyoruz. Artık üretemiyoruz……! Ne saçmalıyorsun demeden ben biraz [...]

Hak! Çok geniş bir kavram. İnsan hakları, hayvan hakları, yaşama hakkı, anayasal haklar…. Tabi bir de tarihin, doğanın vermiş olduğu haklar var. Birileri de bu hakları kendine göre yorumlayıp hakkını isteyenlere rahatça ithamda bulunup “bölücü” der…onlar da düşüncelerini kendi kapasitelerine göre yorumluyor tabi….